PL EN


2016 | 22(22) | 132-146
Article title

MIGRÁCIA AKO BEZPEČNOSTNÁ HROZBA PRE EÚ

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Európska únia (EÚ) sa od skončenia studenej vojny nepotýkala závažnejšou otázkou v bezpečnostnej oblasti, ktorá by zásadným spôsobom ovplyvňovala jej vnútornú bezpečnosť a bezpečnosť Shengenského priestoru, ako je otázka migrácie a najmä migrácia nelegálna. Otázka kontroly vonkajších hraníc EÚ sa stáva stále významnejšou a to najmä v súvislosti s významným nárastom migrácie z krajín Blízkeho a Stredného Východu ako aj Severnej Afriky v dôsledku bezpečnostnej volatility v regiónoch. Migračný tlak na EÚ a s ňou spojený významný nárast nelegálnej migrácie v súčasnosti zvyšuje riziko bezpečnostných hrozieb. Tie sú spojené nielen s možným nárastom infiltrácie teroristických skupín na územie EÚ, ale aj nárastu pravicovo a ľavicovo orientovaných extrémistických skupín a s tám spojených politicko-societálnych tlakov v jednotlivých členských štátoch EÚ. V tejto práci sa budeme venovať primárne nelegálnej migrácii. Úvodom sa okrem základnej definície jednotlivých pojmov definovať dynamiku bezpečnostných vzťahov, ktoré súvisia s migráciou pozastavíme aj pri krátkej analýze strategických dokumentov EÚ a ako definujú otázky súvisiace s migráciou. Následne v práci uvedieme niektoré nástroje, ktoré EÚ má k dispozícii na zabezpečenie Schengenského priestoru pri ochrane svojích vonkajších hraníc. V druhej časti okrem definovania hlavných prepravných trás poukážeme na hlavné hybné sily migrácie a dopady, ktoré tieto pohyby spôsobujú v domovských krajiných, ako aj v krajinách prijimájucich. Záverom v práci sa pokusíme zhodnotiť celkový dopad migrácie na bezpečnosť EÚ z dlhodobého hľadiska.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-cf41a13b-a850-3afe-80c4-8a5da3beb796
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.