PL EN


2010 | 2010(58(114)) | 1-16
Article title

Użyteczność metody k-średnich w klasyfikacji przedsiębiorstw według ich kondycji finansowej

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Otoczenie i warunki rynkowe, w jakich działają przedsiębiorstwa budowlane, mają klu-czowy wpływ na podejmowane przez te podmioty decyzje, znajdujące odzwierciedlenie w ich sprawozdaniach finansowych. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa budowlanego z za-miarem zdiagnozowania kryzysu nie powinna odbywać się w oderwaniu od sytuacji rynkowej.W artykule dokonano klasyfikacji przedsiębiorstw budowlanych notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych według ich pozycji konkurencyjnych z wykorzystaniem metody k-średnich. Algorytm ten umożliwiła podział badanych podmiotów na pięć klas obiektów: o najlepszej, dobrej, przeciętnej, słabej i najsłabszej kondycji finansowej. Przeprowadzone postępowanie przyczyniło się również do ustalenia wielkości wskaźników charakteryzujących każdą grupę przedsiębiorstw.Tego typu analiza jest przydatnym narzędziem przede wszystkim dla inwestorów, gdyż infor-muje o tym, jak badane przedsiębiorstwo prezentuje się na tle podmiotów o podobnym profilu działalności.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-cfdf0544-1ad5-3abd-99a6-5b2833aa735e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.