PL EN


2013 | 14(2) |
Article title

OBRAZ CHOROBY W POLSKIM SPOŁECZEŃSTWIE Estetyka choroby i cierpienia w wybranych przedstawieniach artystycznych

Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
We współczesnej kulturze wzorem jest ciało piękne, zdrowe, sprawne. Choroba jest czymś skrywanym, niechcianym, wstydliwym, odrażającym. W artykule postawiono pytanie: jak przedstawia się ból i chorobę w sztuce? Czy takie wizualne przedstawienia mieszczą się w granicach estetyki? Jak się okazuje, artyści, przedstawiając fizyczność i meta&zykę cierpienia, sięgają do rozmaitych środków. Jedni przedstawiają ją dosłownie, realistycznie. Inni odnoszą się do symboliki i metafor. W dziełach przedstawiających świat choroby zawarte są też różne, czasem skrajnie odmienne wartości estetyczne.W prezentowanym artykule przedmiotem uwagi stały się prace dwóch artystek: Złamana kolumna Fridy Kahlo i Olimpia Katarzyny Kozyry. O wyborze tych dzieł zadecydował fakt, że w twórczości obu kobiet wyraźne odzwierciedlenie znalazły wątki biograficzne związane z ich własną chorobą i cierpieniem.
Keywords
Year
Volume
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-d02f717d-b5fd-3b2b-bc62-22190872f5d1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.