Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2016 | 62 | 141-152

Article title

What I Think I Have Learned from 50 Years of Teaching American Law to Foreigners and Foreign Law to Americans

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

EN
Autor rozważa swoje doświadczenia z 50-letniej praktyki akademickiej, kiedy nauczał prawa obcego Amerykanów oraz prawa amerykańskiego studentów zagranicznych. Po pierwsze, autor zastanawia się dlaczego studenci z innych krajów powinni studiować prawo obce i podaje następujące przyczyny: 1. Uczenie się przez wzgląd na sam rozwój naukowy; 2. By lepiej zrozumieć własny system prawny i panujące w nim zasady; 3. By udoskonalić własne prawo i cały system prawny; 4. By móc doradzać klientom w sprawach między dwoma lub więcej krajami odnośnie stosowanych przepisów i regulacji. Następnie autor rozważa jak powinno się uczyć prawa obcego amerykańskich studentów prawa i wyróżnia następujące modele: 1. Kursy prawno-porównawcze prowadzone przez nauczycieli krajowych, jak i zagranicznych; 2. Krajowe zajęcia prawnicze z elementami prawa obcego; 3. Zajęcia z prawa obcego; 4. Letnie kursy i zagraniczne sesje naukowe; 5. Kursy LL.M.; 6. Centra Prawa Obcego – na wzór tych na Uniwersytecie Warszawskim. W końcowej części artykułu, autor przedstawia w jaki sposób amerykańscy nauczyciele akademiccy powinni uczyć prawa amerykańskiego studentów zagranicznych i przedstawia kilka prostych sugestii: 1. Branie pod uwagę możliwości komunikacji w języku obcym studentów i dostosowanie własnego sposobu komunikacji do ich potrzeb; 2. Używanie pomocy wizualnych – prezentacji; 3. Nie zagłębianie się zbytnio w szczegóły; 4. Próba dodania elementów pochodzących z krajowych systemów prawnych studentów; 5. Poproszenie lokalnego nauczyciela akademickiego o udział w zajęciach. Autor konkluduje, że istnieje wzrastające zapotrzebowanie wśród studentów ze wszystkich zakątków świata do studiowania obcych systemów prawnych. Co więcej, stosunek kadry akademickiej nie jest adekwatny do tych potrzeb. Nauczyciele akademiccy na kierunkach prawniczych powinni stale poszukiwać bardziej efektywnych i innowacyjnych metod „globalizacji” nauczania prawa.

Journal

Year

Volume

62

Pages

141-152

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-d0d8537e-9daa-39b8-ab2c-90f90e8a6971
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.