Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 56(14) | 204-229

Article title

Perfekcjonizm i agresja u osób uzdolnionych plastycznie

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Perfekcjonizm jest definiowany przez niektórych badaczy jako relacja między własnymi możliwościami i oczekiwaniami. Silna reakcja emocjonalna na rozbieżność między nimi może być nieprzystosowawcza i prowadzić nawet do zachowań agresywnych. W badaniach wzięło udział 133 studentów i absolwentów uczelni wyższych z całej Polski, w tym 67 osób o różnych specjalnościach z zakresu sztuk wizualnych. Do charakterystyki perfekcjonizmu użyto polskiej wersji Kwestionariusza Sposobu Pracy (Schuler, 1994), natomiast do opisu agresji narzędzia Inwentarz Psychologiczny Agresji (Gaś, 1980). Celem badań była analiza związku pomiędzy poszczególnymi wymiarami perfekcjonizmu, a agresją u osób uzdolnionych plastycznie. Wyniki badań wskazują, że uzdolnieni plastycznie uzyskali wyższe wyniki w zakresie niektórych wymiarów perfekcjonizmu niż osoby z grupy kontrolnej. Nie potwierdziły się założenia, że badane grupy różnią się pod względem syndromu agresji. Mężczyźni uzdolnieni plastycznie różnili się od mężczyzn z grupy kontrolnej pod względem wymiarów perfekcjonizmu oraz pod względem agresji przemieszczonej. Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic w zakresie perfekcjonizmu i syndromu agresji między kobietami. Ponadto płeć nie różnicowała perfekcjonizmu w grupie uzdolnionych plastycznie.

Year

Volume

Pages

204-229

Physical description

Dates

published
2019-01-02

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-d0da655e-0554-32cc-863d-34f6cf310207
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.