PL EN


2015 | 3(29) | 19-32
Article title

Potrzeba doprecyzowania terminów istotnych dla praktyki pedagogiki specjalnej i życia osób z niepełnosprawnością

Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Aktualna rzeczywistość cywilizacyjna stawia współczesne społeczeństwa i ludzi żyjących w pierwszej połowie XXI w. przed wieloma wyzwaniami dotyczącymi nie tylko odniesienia się do obecnego postępu naukowo-technicznego, lecz także odszukania własnego miejsca w świecie transformacji społecznych, mentalnych, a nawet aksjologicznych. Wskazane tendencje przekładają się na różne dziedziny aktywności ludzi należących do różnych środowisk i grup społecznych, także na osoby z niepełnosprawnościami. adresem stosunku do osób niepełnosprawnych obejmują zagadnienia pomocowe, wspomagania rozwoju, rehabilitacji, edukacji, integracji z pełnosprawną większością. Osiągnięcie wskazanych celów uzależniona jest jednak od podejścia do interpretacji zjawiska niepełnosprawności oraz jego możliwych konsekwencji w wymiarze indywidualnym i społecznym. Stąd w artykule przedstawiono analizę istniejących w polskiej i międzynarodowej pedagogice specjalnej definicji pojęć podstawowych dla wytyczania strategii działań wobec osób niepełnosprawnych, celowości tychże działań, jakości i oczekiwanej efektywności – terminów takich jak: „niepełnosprawność”, „osoba niepełnosprawna”, „zdrowie”, „choroba”, „terapia”.
Year
Volume
Pages
19-32
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-d12794db-2fe2-3db6-989a-11926ba3c6ff
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.