PL EN


2020 | 48(2) | 47-58
Article title

Jedność w różnorodności w perspektywie edukacji inkluzyjnej oraz uczenia się we współpracy

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Edukacja inkluzyjna jest wyrazem przekształcania systemu szkolnego oraz przenoszenia akcentu z dopasowania ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do szkoły na rzecz dostosowania warunków kształcenia do jego indywidualnych potrzeb. W tym kontekście edukacja inkluzyjna zostanie ukazana jako swoisty rodzaj interwencji w proces socjalizacji człowieka o podwójnym charakterze zmian: zarówno w osobach, jak i kulturze, co sprzyja rozwojowi wychowanków oraz budowaniu społeczeństwa inkluzyjnego, w którym ludzie mogą doświadczać jedności w różnorodności. Uczenie się we współpracy stanowi strategię edukacyjną, która pozwala tworzyć proinkluzyjny kontekst społeczny oraz rozwijać u wychowanków kompetencje poznawcze i społeczne niezbędne do funkcjonowania w heterogenicznej wspólnocie. Dopełnienie rozważań stanowi analiza wybranych czynników warunkujących uczenie się we współpracy w odniesieniu do uczniów z niepełnosprawnością oraz ich pełnosprawnych kolegów. Stanowią je: (1) doświadczenia związane ze współpracą; (2) cechy osobowości uczniów oraz (3) preferencje uczniów dotyczące pełnienia ról zadaniowych.
Year
Volume
Pages
47-58
Physical description
Dates
published
2020-06-02
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-d1943ee2-553f-38d2-8f7a-062d36679af9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.