PL EN


SP 2017 | 20(4) | 39-64
Article title

Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania aktywności i migracji rekreacyjnych mieszkańców metropolii Poznań

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
W globalnej gospodarce opartej na wiedzy o potencjale rozwojowym regionu decydują metropolie. Są to obszary o dużej gęstości zaludnienia oraz zróżnicowanej jakości życia. Poza czynnikami intrapersonalnymi i interpersonalnymi na uczestnictwo w rekreacji ruchowej wpływają czynniki środowiskowe. Istotnym elementem planowania i organizacji sytemu rekreacyjnego w miastach i metropoliach jest rozpoznanie uwarunkowań charakteryzujących formy aktywności ruchowej, ich częstotliwość, a także strukturę migracji rekreacyjnych. W związku z tym celem badań jest określenie poziomu uczestnictwa w aktywności rekreacyjnej mieszkańców metropolii Poznań oraz analiza wybranych czynników demograficznych i społeczno-ekonomicznych różnicujących tę aktywność. Badania ankietowe przeprowadzono wśród 1584 mieszkańców metropolii Poznań w okresie od marca do czerwca 2016 r. na podstawie standaryzowanego kwestionariusza ankietowego, przy wsparciu pięciu przeszkolonych ankieterów. Przeprowadzone badania dowodzą dużego zróżnicowania rekreacyjnej aktywności mieszkańców metropolii Poznań i potwierdzają słuszność sformułowanych hipotez kierunkowych. Wyniki badań pozwoliły na wyłonienie grup mieszkańców metropolii Poznań: regularnie, sezonowo i sporadycznie podejmujących aktywność rekreacyjną. Dodatkowo na podstawie zmiennych demograficznych i społeczno-ekonomicznych wyszczególniono grupę mieszkańców pasywnych lub bardzo rzadko uczestniczących w rekreacji ruchowej.
Year
Volume
Pages
39-64
Physical description
Dates
published
2018-10-04
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-d2263252-9106-31dd-af11-fc5f3efbbc4b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.