PL EN


2013 | 13(13) | 48-71
Article title

WIELOKULTUROWOŚĆ W DOBIE WSPÓŁCZESNYCH KRYZYSÓW I ZDERZEŃ CYWILIZACYJNYCH

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Związki kultury i bezpieczeństwa, a zwłaszcza wpływy kultury na bezpieczeństwo, są tak stare, jak stare są cywilizacje ludzkie i relacje występujące między nimi. W dobie dynamicznych zmian zachodzących w świecie, coraz ważniejszym elementem współczesnego środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego staje się wielokulturowość. Coraz bardziej uzasadnione są więc pytania o granice tolerancji dla postępującej unifikacji i uniwersalizacji wzorców kulturowych oraz o kierunki moderowania napływu migrantów z różnych stron świata, tak aby powstająca mieszanka etniczna nie stanowiła źródła zagrożenia dla fundamentów istnienia i rozwoju rodzimej cywilizacji. Sektor bezpieczeństwa kulturowego niewątpliwie stanowi bardzo ważny element systemów bezpieczeństwa narodowego i jako taki powinien być traktowany z większą powagą i troską, niż ma to miejsce obecnie.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-d28a039a-e6d2-3363-a026-9b5cd9a5ce76
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.