Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 2010(59(115)) | 175-204

Article title

Pomiar sukcesu wdrożenia rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwach działających w Polsce

Selected contents from this journal

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Celem niniejszego artykułu jest analiza satysfakcji i postrzeganych korzyści z wdrożenia ABC w przedsiębiorstwach działających w Polsce, w szczególności zaś analiza postaw osób przygotowujących i wykorzystujących informacje z ABC, analiza jakości informacji z ABC i użyteczności tych informacji oraz ich wpływu na przed-siębiorstwo.Przeprowadzone badania potwierdzają zdecydowanie pozytywną postawę respon-dentów wobec wdrożenia ABC oraz, że jakość informacji dostarczanych przez ABC jest znacznie wyższa niż informacji generowanych przez dotychczasowy rachunek kosztów, pod względem wszystkich analizowanych cech informacji. Respondenci potwierdzają pozytywny wpływ ABC na ich pracę i wskazują, że ABC jest ogólnie bardzo użyteczny w ich pracy. Pozytywnie oceniają także wpływ wdrożenia ABC na poprawę jakości podejmowanych decyzji i zwiększenie koncentracji na celach firmy oraz na wzrost innowacyjności i poprawę komunikacji między działami. Uzyskane wyniki nie potwierdzają jednak wpływu implementacji rachunku kosztów działań ani na poprawę relacji między działami, ani na spadek ilości braków. Badanie wy-kazało ponadto, że ogólna satysfakcja z implementacji rachunku kosztów działań nie różni się istotnie między osobami przygotowującymi i wykorzystującymi infor-macje z ABC. Generalizując można stwierdzić, że wdrożenie ABC przyczynia się do zaspokojenia potrzeb i wzrostu satysfakcji zarówno osób przygotowujących, jak i wykorzystujących informacje z ABC.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-d2aa5295-1ba2-3d40-9085-23f251fae651
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.