PL EN


2019 | 58(16) | 159-170
Article title

Pozytywne zachowania ryzykowne a postrzeganie czasu wśród osób chodzących po górach

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy grupy osób chodzących po górach jako przedstawicieli osób podejmujących zachowania ryzykowne pozytywne (ZRP), czyli akceptowane w społeczeństwie. Celem badania jest sprawdzenie, czy osoby chodzące po górach przejawiają więcej zachowań ryzykownych o charakterze pozytywnym, czy negatywnym (ZRN) oraz czy inaczej postrzegają czas. Badanie przeprowadzono przez Internet za pomocą kwestionariuszy. Analizy potwierdziły hipotezę o wyższej skłonności do ryzyka wśród osób chodzących po górach oraz większej liczbie ZRP, ale nie ZRN. Zaskakujący okazał się brak różnicy w natężeniu perspektywy przyszłej. Co więcej, turyści górscy przejawiają silniejszą perspektywę hedonistyczną oraz niższą przeszłą negatywną. Średni wskaźnik DBTP jest wśród nich niższy, co świadczy o bardziej zrównoważonej orientacji temporalnej. Najsilniej z optymalnym postrzeganiem czasu jest powiązana negatywnie perspektywa przeszła negatywna. Wykazano silne pozytywne korelacje pomiędzy skłonnością do ryzyka a ZRP. Negatywna korelacja występuje pomiędzy perspektywą przyszłą a zachowaniami ZRN, ale nie pozytywnymi. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że korelacja pomiędzy perspektywą teraźniejszą hedonistyczną a częstotliwością podejmowania ZRP wystąpiła jedynie wśród turystów górskich. Kierunkiem dalszych badań może być analiza innych specyficznych grup, a także dalsza eksploracja środowiska osób chodzących po górach pod względem czynników osobowościowych, stylów poznawczych, korzyści czerpanych z przynależności do grupy i angażowania się w aktywność sportową oraz struktury tożsamości.
Year
Volume
Pages
159-170
Physical description
Dates
published
2019-12-11
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-d323d8f5-0f40-3ba4-8821-7014a863dffc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.