PL EN


2019 | 35(35) | 124-148
Article title

Przemoc jako zagrożenie bezpieczeństwa współczesnej rodziny na przykładzie powiatu przemyskiego w latach 2015–2018

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
We współczesnym świecie obserwujemy coraz to nowsze zagrożenia dla właściwego funkcjonowania rodziny. Jednemu z nich, które nie jest nowe, ale ulegające intensyfikacji i coraz bardziej dostrzegane w przestrzeni społecznej, poświęcony jest niniejszy artykuł. Przemoc domowa jest niewątpliwie najgorszym i najbardziej szkodliwym rodzajem przemocy, bowiem doświadczana jest ze strony najbliższych osób, od których powinno się dostawać miłość, dobro i zrozumienie. Artykuł przedstawia złożoność problematyki dotyczącej przemocy wewnątrzrodzinnej. Omówiono w nim pojęcie przemocy, formy krzywdzenia ofiar oraz wpływ takich zachowań na funkcjonowanie rodziny. Wskazano zagadnienia związane z procesem przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zaakcentowano formy niesienia pomocy ofiarom przez organizacje społeczne i ośrodki terapeutyczne oraz przedstawiono możliwe działania wobec sprawców. Ukazano również skalę występowania problemu przemocy domowej oraz dokonano analizy działalności pomocowej w latach 2015–2018 w powiecie przemyskim na podstawie sprawozdań instytucji pomagających ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie. Autor wskazuje, że należy się zastanowić, co trzeba zmienić, aby skuteczniej chronić rodziny przed przemocą oraz zmniejszyć jej skalę. Przemoc domowa jest dużym problemem i zagrożeniem dla prawidłowego funkcjonowania rodziny, więc potrzebne są spójne działania różnych instytucji, aby osiągnąć zamierzony cel.
Keywords
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-d32e3e84-b703-36b2-b85e-3f5762239f31
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.