PL EN


2013 | 2013(74(130)) | 7-24
Article title

Kosztowa funkcja produkcji w zastosowaniach makroekonomicznych

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono naturalną funkcję produkcji, do której punktem wyjścia jest koszt wytworzenia. Do funkcji produkcji prowadzi naturalne uogólnienie rachunku kosztów, jednak z uwzględnieniem teore-tycznych dokonań w zakresie kapitału ludzkiego, które pozwalają na włączenie do modelu kosztów pracy. Zastosowania tej funkcji i jej składowych, jak wskaźnik produktywności pracy oraz udział pracy w war-tości produktu pozwalają zrewidować i bardziej precyzyjnie zinterpretować kategorię labor share oraz określić jej znaczenie w teorii kursu walutowego.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-d370a66e-d1fe-31cd-a62b-1a5f0fc4a5cd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.