PL EN


2020 | XI(2(31)) | 121-141
Article title

Od poradnictwa do poradoznawstwa. Dorobek teoretyczny i obszary badawcze subdyscypliny

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Poradnictwo można rozpatrywać na szerokim kontinuum – od codziennego działania życzliwych osób, aż do wyspecjalizowanej aktywności instytucjonalnej. Jeżeli poradnictwem nazwiemy działalność praktyczną związaną z udzielaniem pomocy, to poradoznawstwem nazywa się dyscyplinę naukową, teorię poradnictwa. W artykule zaprezentowano historię tworzenia się poradnictwa oraz zarysowujące się w nim paradygmaty, nurty i koncepcje teoretyczne oraz poradoznawstwa jako dyscypliny naukowej. Próby opisu tegoż procesu mogą być podejmowane z różnych pozycji teoretycznych i metodologicznych, przy zastosowaniu praw i prawidłowości zaczerpniętych z różnych dyscyplin naukowych.
Keywords
Year
Volume
Pages
121-141
Physical description
Dates
published
2020-08-27
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-d373f343-d5c2-3e69-884f-e5952ebbf317
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.