PL EN


2009 | 2009(49(105)) | 99-108
Article title

Zasady ujawniania aktywów biologicznych w sprawozdaniach finansowych jednostek rolniczych według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Charakterystycznym dla przedsiębiorstw rolniczych składnikiem aktywów są aktywabiologiczne. Wyróżnia je fakt podlegania przemianie biologicznej, wskutek której przekształcająsię one w produkty rolnicze lub inne aktywa biologiczne. W związku z tą specyfikąpowstaje problem odpowiedniej prezentacji informacji o nich. W artykule są przedstawionezasady i zakres ujawnień o aktywach biologicznych w sprawozdaniu finansowymi dołączanych do niego raportach szczegółowych, ze szczególnym uwzględnieniemproblemów wyceny według wartości godziwej.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-d3c9e998-e58a-3680-b89a-6f74e4d4917b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.