PL EN


Journal
2013 | 54 | 59-61
Article title

WYBRANE ASPEKTY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ W PRAKTYCE MUZEÓW

Authors
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Reklama na co dzień kojarzona jest z promowaniem działalności przedsiębiorców, ale w praktyce muzea często sięgają po różne możliwości promowania swojej statutowej działalności, w oparciu o swoich pracowników lub wyspecjalizowane w działalności reklamowej podmioty zewnętrzne, świadczące usługi w tym zakresie. Korzystanie ze wsparcia innych podmiotów wymaga uzgodnienia warunków współpracy, co przekłada się na zawieranie przez muzeum różnych umów o świadczenie usług reklamowych.W innej roli muzeum występuje w relacji ze wspomagającymi jego działalność sponsorami, którzy uzależniają udzielenie określonego wsparcia, np. finansowego, od zareklamowania przez muzeum ich działalności. Muzeum w tym przypadku świadczy na rzecz sponsorów usługi reklamowe. Warunki ich świadczenia określane są w umowach sponsorskich, określających wzajemne prawa i obowiązki stron.Korzystanie przez muzeum ze wsparcia sponsorów, związane ze świadczeniem przez muzeum usług reklamowych, przekłada się na postanowienia statutów (regulaminów) muzeów, w których powinien znaleźć się zapis o prowadzeniu przez muzeum dodatkowej działalności gospodarczej w celu finansowania działalności podstawowej. Świadczenie usług reklamowych przez muzea należy poza tym rozpatrywać w kontekście obowiązków podatkowych, w szczególności odnośnie do obowiązku rozliczana podatku VAT, który jest podatkiem obciążającym podmioty wykonujące działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.Specyfika aktywności promocyjno-reklamowej uwzględniona została w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych – w zakresie dwóch licencji ustawowych, regulujących przypadki dozwolonego użytku, określonych w art. 33 pkt 2 i w art. 333 powyższej ustawy.
Keywords
Journal
Year
Volume
54
Pages
59-61
Physical description
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-d40b7a77-8b1b-3c10-8c41-bd29aab8b733
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.