PL EN


Journal
2017 | 32(5) | 29-53
Article title

Senioralna koprodukcja? Analiza wybranych przypadków lokalnych inicjatyw na rzecz seniorów w krajach o niskich i średnich dochodach .

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł został poświęcony prezentacji założeń koncepcji koprodukcji rozumianej najogólniej jako świadomy i celowy współudział obywateli (klientów, odbiorców, beneficjentów) lub organizacji społeczeństwa obywatelskiego w organizacji i świadczeniu usług publicznych. Dokonano tego w kontekście globalnego starzenia jako procesu determinującego istotne zmiany w demografii wielu współczesnych społeczeństw. Podstawę dla empirycznego dochodzenia stanowiły badania realizowane pod egidą jednej z agend Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) – Centrum Rozwoju Zdrowia (WHO Centre for Health Development). Obejmowany one analizę studiów przypadków wsparcia społecznego seniorów w lokalnych środowiskach krajów o niskich i średnich dochodach. Kluczowe kryterium wyboru analizowanych projektów stanowiło bezpośrednie zaangażowanie instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych przedstawicieli społeczności lokalnych w realizację przedsięwzięć, których głównym celem było wsparcie i aktywizacja osób w podeszłym wieku. Autor podjął próbę wykazania potencjału senioralnej koprodukcji poszczególnych inicjatyw, które były realizowane w różnych częściach globu.
Journal
Year
Volume
Pages
29-53
Physical description
Dates
published
2018-09-06
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-d4eecde9-e8ca-3f2f-8d26-03eb6fd2cba3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.