PL EN


2019 | 36(36) | 73-99
Article title

Zarządzanie kryzysowe w Polsce

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem artykułu jest omówienie funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego w Polsce – przedstawienie ogólnych zasad jego działania, dotyczących go regulacji prawnych oraz głównych zagrożeń. W tym celu autorzy dokonują przeglądu definicji sytuacji kryzysowych oraz omawiają cele i etapy zarządzania kryzysowego. Następnie przedstawiają ogólne zasady działania systemu zarządzania kryzysowego w Polsce oraz najważniejsze regulacje prawne z tym związane. Omawiają też główne zagrożenia mogące prowadzić do wystąpienia sytuacji kryzysowej, zarówno naturalne i ekologiczne (np. powodzie, pożary, lawiny), jak i cywilizacyjne, spowodowane działalnością człowieka i awariami technicznymi (np. katastrofy budowlane i transportowe, działalność grup przestępczych, cyberterroryzm). Prowadzi to do konkluzji, że po powodzi stulecia z 1997 roku uchwalono w Polsce przepisy, dzięki którym system zarządzania kryzysowego stoi w naszym kraju na wysokim poziomie. Jednocześnie coraz nowsze zagrożenia powodują konieczność regularnego aktualizowania aktów prawnych dotyczących zarządzania kryzysowego, tak by zapewnianie bezpieczeństwa narodowego było skuteczne.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-d550cc8e-54e4-3884-83bd-9dc7c6a82f07
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.