PL EN


2016 | 2(122) | 28-39
Article title

BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE FUNKCJONARIUSZA W KONTEKŚCIE ISTNIEJĄCYCH ROZWIĄZAŃ SPRZĘTOWYCH STOSOWANYCH W USA DO ZABEZPIECZANIA URAZÓW POWSTAŁYCH W TRAKCIE SŁUŻBY

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Wiele podstaw prawnych, dotyczących udzielania pierwszej pomocy, nakłada na policjanta obowiązek w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Profesjonalne wypełnianie tego obowiązku jest jednym z determinantów poczucia bezpieczeństwa osobistego funkcjonariusza podejmującego obowiązki służbowe. Ratowanie dobra najwyższego, jakim jest życie i zdrowie ludzkie, powinno opierać się na światowych standardach udzielania pierwszej pomocy. Na rynku istnieje wiele produktów, które można wykorzystywać do tego celu. Jednak do tej pory nie opracowano wystandaryzowanego, gotowego zestawu, dedykowanego funkcjonariuszom służb mundurowych, który byłby przeznaczony do zabezpieczania typowych urazów powstałych w trakcie pełnienia obowiązków służbowych. Próbę rozwiązania tego problemu podjęło konsorcjum naukowo-przemysłowe w ramach projektu rozwojowego fi nansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pn. „Zestaw opatrunkowy zabezpieczający urazy powstałe w trakcie pełnienia obowiązków służbowych przez służby mundurowe”, nr DOB BIO6/19/98/2014. Niniejsze opracowanie stanowi przegląd istniejących rozwiązań sprzętowych stosowanych w tym zakresie w Stanach Zjednoczonych Ameryki, które były przedmiotem badań zespołu wykonawców projektu podczas wizyty studyjnej w Oceanside.
Year
Volume
Pages
28-39
Physical description
Dates
published
2019-11-15
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-d5c7afd9-8323-36ab-aa4c-bf2f2eb369f5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.