PL EN


SP 2019 | 25(1) | 37-47
Article title

Miasta średniej wielkości północno-zachodniej Rosji jako czynnik rozwoju regionalnego

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Wśród miast Rosji i Europy, w tym należących do regionu Morza Bałtyckiego, można wyróżnić kategorię miast o populacji 20-50 tys. mieszkańców, co ma szczególne znaczenie dla badań, gdyż jest to granica oddzielająca małe i średnie miasta. Miasta średniej wielkości pełnią różne funkcje w lokalnych systemach osadniczych, zwłaszcza stanowią ośrodki tworzenia regionów społeczno-gospodarczych. Ważnym czynnikiem rozwoju regionalnego jest też aktywny udział miast średniej wielkości we współpracy międzynarodowej z gminami państw granicznych UE. Badanie dotyczy miast średniej wielkości i ich funkcji w pięciu regionach północno-zachodniego okręgu Federacji Rosyjskiej, a regiony społeczno-gospodarcze utworzone przez miasta średniej wielkości są zaprezentowane w formie wizualnej. Analizie poddano pięć miast średniej wielkości w Obwodzie Kaliningradzkim i ich rolę w rozwoju regionu. Zbadano też udział tych miast w projektach współpracy transgranicznej, określając tendencje w stosunkach terytorialnych miast średniej wielkości w regionie z gminami krajów UE w ramach współpracy przygranicznej i transgranicznej oraz korzyści, jakie ta współpraca ma dla regionu.
Year
Volume
Pages
37-47
Physical description
Dates
published
2019-09-12
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-d5cf6adb-47a9-30d8-96d7-48347165dd12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.