PL EN


Journal
2020 | 35(4) | 51-67
Article title

Strategia rozwiązywania problemów społecznych jako narzędzie zarządzania rozwojem systemu pomocy społecznej w powiecie. Aspekty teoretyczne i metodologiczne

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Obowiązek opracowania powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych wynika z zapisów ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Artykuł ukazuje rolę strategii w procesie ograniczania problemów społecznych: bezrobocia, ubóstwa, bezdomności, uzależnień, problemów osób starszych i niepełnosprawnych, sieroctwa itp. Wskazuje na rolę partycypacji społecznej w procesie opracowania strategii oraz realizacji jej założeń. Współpraca władz lokalnych, jednostek pomocy społecznej, organizacji pozarządowych i wielu innych instytucji stanowi podstawowy warunek efektywnej realizacji strategii
Journal
Year
Volume
Pages
51-67
Physical description
Dates
published
2020-08-24
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-d5d2b686-48a2-3ace-b96c-cc80080ea045
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.