PL EN


2014 | 15(4) |
Article title

IDEA CZŁOWIEKA I BÓSTWA W STAROŻYTNOŚCI CZĘŚĆ II: Czy istnieją podstawy, by sądzić, że Mojżesz chorował na epilepsję?

Authors
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Istnieje stosunkowo niewiele badań psychobiograficznych dotyczących założyciela religiimozaistycznej, Mojżesza. Niniejszy artykuł stanowi próbę szkicu psychobiograficznego tejwielkiej postaci historycznej, której osobowość nadal wywiera wielki wpływ na wyznawcówjudaizmu. Zostaną w nim przedstawione racje biblijne, historyczne, psychologicznei medyczne stanowiące podstawę dla sformułowania domniemania, iż Mojżesz doświadczałzaburzeń epileptycznych.
Keywords
Year
Volume
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-d5ea625d-fea4-3b96-9a68-61faa9da92d1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.