PL EN


2016 | 22(22) | 147-166
Article title

VÝZNAM BIELEJ KNIHY O OBRANE SR PRE ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OBRANY ŠTÁTU

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Schopnosť zaistenia bezpečnosti a obrany štátu patrí k základným predpokladom zachovania suverenity a územnej celistvosti štátu. Štát na zabezpečenie tejto funkcie definuje v svojich strategických bezpečnostných dokumentoch bezpečnostné prostredie v ktorom sa nachádza, bezpečnostné záujmy, bezpečnostnú a obrannú politiku. Tak je to aj v prípade Slovenskej republiky. V rámci bezpečnostného systému, ktorý štát vytvára na realizáciu bezpečnostnej a obrannej politiky, ako aj zaistenie bezpečnosti na minimálne požadovanú úroveň, zohrávajú Ozbrojené sily SR (OS SR) nezastupiteľnú úlohu. OS SR významné prispievajú pri plnení úloh ochrany mieru, bezpečnosti, zvrchovanosti, územnej celistvosti a nedotknuteľnosti hraníc, ako aj pri plnení medzinárodných záväzkov, ktorými je SR viazaná. V rámci potreby zachovania autoreprodukčnej schopnosti OS SR pri adaptácii na vývoj komplexného bezpečnostného prostredia, MO SR spracovalo hodnotiaci dokument dosiahnutých spôsobilostí OS SR s návrhom rozvoja týchto spôsobilosti - Bielu knihu o obrane (BKO). BKO hodnotí doterajší rozvoj OS SR, ako aj definuje požiadavky na ich ďalší rozvoj. Vláda SR dňa 26. júna 2013 uznesením číslo 326/2013 schválila BKO. Tým sa vytvoril predpoklad na naplnenie priorít rozvoja OS SR ako kľúčového prvku bezpečnostného systému pri zaisťovaní bezpečnosti a obrany štátu. V súčasnosti sa zvažuje aktualizácia BKO, ktorá upraví východiskové potreby OS SR aj v súvislosti so zmeneným bezpečnostným prostredím po roku 2013.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-d6307d51-9e35-3616-a402-cb96762b2430
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.