PL EN


Journal
2017 | 32(1) | 17-32
Article title

Wybrane zagadnienia polityki społecznej w kontekście starzejącego się społeczeństwa

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł odnosi się do wyzwań stojących przed polityką społeczną w kontekście zmian społecznych w Polsce. Potrzeby najstarszych pokoleń są wewnętrznie zróżnicowane i dlatego skuteczna polityka musi dokonać rzetelnych diagnoz. W artykule omówiono główne cechy polskiego społeczeństwa oraz analizę dwóch aspektów polityki społecznej wobec osób starszych i starości.
Journal
Year
Volume
Pages
17-32
Physical description
Dates
published
2018-09-05
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-d63b711c-dbc1-3fd6-bc73-f59ae212884e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.