PL EN


2015 | 2015(82(138)) | 129-140
Article title

Finansyzacja i jej skutki w sprawozdaniu finansowym polskich spółek giełdowych branży paliwowej

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Przedmiotem niniejszego opracowania jest zjawisko finansyzacji oraz jego skutki prezentowane w sprawozdaniu finansowym. W pierwszej części przedstawiono istotę i cechy charakterystyczne finansyzacji w ujęciu makro- i mikroekonomicznym. W dalszej kolejności omówiono skutki finansyzacji, tj. aktywa finansowe ujęte w sprawozdaniu finansowym. Ostatnia część opracowania została poświęcona badaniu empirycznemu, którego celem było zidentyfikowanie skutków finansyzacji w działalności gospodarczej polskich przedsiębiorstw. Analizie poddano aktywa finansowe zaprezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej badanych spółek. Osiągnięcie celu opracowania wymagało zastosowania adekwatnych metod badawczych. Posłużono się metodą analizy literatury i regulacji prawnych oraz metodami z zakresu analizy finansowej.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-d6badcd6-0fd7-31b8-a57e-e088f47b2620
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.