PL EN


2015 | 19(19) | 247-258
Article title

LOKALNE PROGRAMY PREWENCYJNE W POLSCE

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Jednym z podstawowych zadań administracji powiatowej jest zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Poczucie bezpieczeństwa jest podstawowym warunkiem rozwoju gospodarczego i społecznego oraz szczęścia rodzinnego. Zagrożenia dotykają wiele obszarów życia społecznego, aby spełnić oczekiwania społeczne, różnego rodzaju administracje oraz służby inspekcje i straże, a także inne podmioty odpowiedzialne za kształtowanie bezpieczeństwa i porządku publicznego podejmują na co dzień szereg działań zmierzających do ograniczenia występujących zagrożeń. Publikacja ma na celu scharakteryzowanie lokalnych programów prewencyjnych - obowiązujących na terenie województwa małopolskiego.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-d6dc3bd8-8cf7-3820-922f-19f0c6aa196c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.