PL EN


2019 | XVI | 9-22
Article title

Społeczno-emocjonalne i etyczne aspekty uczenia się a kształtowanie kompetencji obywatelskich i historycznych u młodszych uczniów

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Jest uzasadnione, że uczenie się społeczno-emocjonalne i etyczne (SEE Learning) opiera się na trzech wymiarach, które odpowiadają rodzajom wiedzy i kompetencji, które uczniom chce przekazać SEE Learning, czyli świadomość, empatia, zaangażowanie. W artykule określono istotę pojęć „kompetencje historyczne”, „kompetencje obywatelskie”, „umiejętność czytania i pisania”. Scharakteryzowano trzy poziomy SEE Learning: osobisty, społeczny, systemowy. Zidentyfikowano i przeanalizowano cztery kluczowe trajektorie uczenia się, aby ułatwić zdobycie i internalizację wiedzy oraz umiejętności na każdym z trzech poziomów rozumienia w SEE Learning. Ustalono, że trajektorie edukacyjne są komponentami pedagogicznymi, które ogólnie przedstawiają sposoby studiowania, krytycznej oceny i internacjonalizacji różnych tematów i umiejętności uczenia się społeczno-emocjonalnego o etycznego.
Year
Volume
XVI
Pages
9-22
Physical description
Dates
published
2020-06-29
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-d755af0c-d9b5-35f9-86c2-5f7a6b5df974
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.