Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 563(8) | 35-43

Article title

Zapobieganie i ograniczanie przemocy rówieśniczej w szkole. Sprawiedliwość naprawcza jako element kreowania kultury współpracy i budowania kapitału społecznego

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Obserwowany od pewnego czasu wzrost liczby badań i publikacji dotyczących zjawiska przemocy w szkole świadczy, z jednej strony o popularności tego zagadnienia, z drugiej zaś wskazuje na jego ważność. Przemoc rówieśnicza w szkole ma swoje negatywne konsekwencje nie tylko dla ofiarczy sprawców, lecz także dla całej społeczności szkolnej. Z uwagi na dużą szkodliwość społeczną tego zjawiska przeciwdziałanie mu należy do ważnych zadań wychowawczych szkoły. W tekście zwrócono uwagę na rolę kreowania kultury współpracy i współdziałania w szkole jako kompleksowego sposobu przeciwdziałania zjawisku bullyingu oraz ograniczania jego skutków. Ważne jest bowiem wzmacnianie zaangażowania całej społeczności szkolnej we wspólną pracę i tworzenie miejsca nazywanego szkołą. Do tworzenia tak rozumianej przyjaznej i bezpiecznej placówki edukacyjnej może zostać wykorzystana idea sprawiedliwości naprawczej. Istotą programów i praktyk sprawiedliwości naprawczej jest zaangażowanie i współpraca wszystkich osób, w których interesie leży rozwiązanie danego problemu oraz naprawa relacji w społeczności.

Year

Volume

Pages

35-43

Physical description

Dates

published
2018-09-10

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-d75cb78a-5cd2-3ad6-a884-cd4d69b8ecf6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.