Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 564(9) | 43-53

Article title

Procedury diagnozowania gotowości szkolnej dzieci w opiniach nauczycieli wychowania przedszkolnego. Doniesienia z badań porównawczych w Polsce i w Republice Czeskiej

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Jednym z podstawowych obowiązków nauczyciela wychowania przedszkolnego w Polsce jest diagnoza gotowości szkolnej dzieci. W niniejszym artykule przedstawiono wybrane wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród nauczycieli w ramach międzynarodowego polsko-czeskiego projektu badawczego, którego celem było, między innymi, poznanie i porównanie procedur diagnostycznych stosowanych w zakresie badania gotowości szkolnej w Polsce i w Czechach. W opracowaniu dokonano analizy porównawczej opinii nauczycieli na temat wykorzystywanych narzędzi diagnostycznych, udziału specjalistów w prowadzonej diagnozie oraz oceny potrzeby dokształcania się odczuwanej przez nauczycieli w omawianym zakresie.

Year

Volume

Pages

43-53

Physical description

Dates

published
2018-09-10

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-d77721e4-5a86-3fce-b01a-558cb1869685
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.