PL EN


2019 | 10(2) | 153-160
Article title

UNDERSTANDING MIGRATION IN ALBANIA

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
EN
Migration is a phenomenon that has been present in many countries during their stages of development. Albania as a developing country is still facing migration in recent years. Since this phenomenon has resulted in obvious effects, researchers have dedicated a lot of work in relation to the impact in the countries’ development. The aim of the paper is to analyze the phenomenon of migration in Albania, its characteristics and its effects on the economy. A brief description of the migration stages and the related causes is provided at the beginning. Then, there are some data on migration in Albania today. The paper follows the link of migration with economic development. In short-term migration has a positive effect on the economy, impacts through remittances help alleviate poverty, but in long run, migrants create families in countries where they have migrated, resulting in a decline in remittances. Migration, Albania, Remittances, Poverty, Economic Development, Brain drain Streszczenie Migracja jest zjawiskiem występującym w wielu krajach podczas ich rozwoju. Albania jako kraj rozwijający się wciąż zmaga się z migracją w ostatnich latach. Ponieważ zjawisko to przyniosło oczywiste efekty, naukowcy poświęcili wiele pracy w związku z wpływem migracji na rozwój. Celem artykułu jest analiza zjawiska migracji w Albanii, jego cech i wpływu na gospodarkę. Krótki opis etapów migracji i powiązanych przyczyn znajduje się na początku artykułu. Następnie podano dane dotyczące migracji w Albanii na dzień dzisiejszy. W dalszej części artykułu przedstawiono powiązanie migracji z rozwojem gospodarczym. Migracja krótkoterminowa ma pozytywny wpływ na gospodarkę, jej wpływ poprzez przekazy pieniężne pomaga zmniejszyć ubóstwo, ale na dłuższą metę migranci tworzą rodziny w krajach do których wyemigrowali, a to skutkuje spadkiem przekazów pieniężnych. Migracja, Albania, Przelewy, Ubóstwo, Rozwój gospodarczy, Drenaż mózgów
Year
Volume
Pages
153-160
Physical description
Dates
published
2020-02-10
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-d781004f-919a-3bfa-ab7e-52c33177a9d0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.