PL EN


2020 | XI(4(33)) | 173-191
Article title

Requiem dla gimnazjum. Studium przypadku - egzamin gimnazjalny z 2012

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
W artykule poddano krytycznej ocenie informacje przesyłane opinii społecznej, w tym i nauczycielom, dotyczące wyników egzaminów zewnętrznych zawarte w raportach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE). Na podstawie analizy dwóch źródeł informacji odkodowanych z raportów CKE oraz analizy bazy danych zawierających rezultaty egzaminów 93% gimnazjalistów wykazano, że około połowa populacji „nie zdała” egzaminu gimnazjalnego z przedmiotów przyrodniczych i matematyki. Zatem nie powinna kontynuować nauki w szkole średniej. Analiza danych odkodowanych z raportu CKE jest zgodna z uzyskaną na podstawie analizy wyników 93% uczniów. Zatem wskazane jest prowadzenie podobnych analiz współczesnych raportów CKE dotyczących osiągnięć uczniów po nowej szkole podstawowej. Działającej w nowym systemie edukacji po likwidacji gimnazjów.
Year
Volume
Pages
173-191
Physical description
Dates
published
2021-01-16
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-d7a3b163-a4e7-36e1-abb0-69a9f39327e2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.