PL EN


2015 | 2015(84(140)) | 139-158
Article title

Jakość Systemu Pomiaru Dokonań Ministerstwa Rolnictwa w Estonii

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
EN
Celem artykułu jest ocena jakości systemu pomiaru dokonań w Ministerstwie Rolnictwa w Estonii po-przez ustalenie, czy system spełnia określone regulacje. Regulacje te można podzielić na dwie kategorie: wymagania systemowe, jak np. powiązanie ze strategią, model przyczynowo-skutkowy, wielowymiaro-wość oraz wymagania dotyczące samego pomiaru.Autorzy przeprowadzili badania na danych archiwalnych w celu ustalenia pochodzenia wzorców dla obecnie stosowanego pomiaru dokonań w sektorze publicznym w Estonii. Wykorzystane zostały głównie źródła wtórne, dokumentacja publicznie dostępna na stronach internetowych Ministerstwa Finansów orazMinisterstwa Rolnictwa w Estonii. Analiza treści została zastosowana do oceny obecnego systemu po-miaru dokonań ministerstwa.Wyniki analizy wskazują, że mimo nierównomiernego i niehomogenicznego rozłożenia mierników wszystkie kategorie zostały uwzględnione. System pomiaru dokonań Ministerstwa Rolnictwa w Estonii został oceniony na wysokim poziomie pod względem zgodności z wymaganiami dla nowoczesnych systemów pomiaru wyników. Mimo to zostały sformułowane następujące rekomendacje:– mierniki powinny być tak skonstruowane, aby mierzyły jedno zjawisko/obszar,– należy odrzucić mierniki, które nie pasują do żadnej kategorii,– należy rozważyć udoskonalenie modelu przyczynowo-skutkowego poprzez odseparowanie wejść i wyjść dla poszczególnych działań.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-d8b99a07-56e7-3ff3-93a5-ab50ffec1462
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.