PL EN


Journal
2012 | 53 | 124-129
Article title

DIGITALIZACJA W FIŃSKIM MUZEALNICTWIE

Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
W artykule omówiono generalny obraz digitalizacji w fińskim sektorze muzealnym. Przedstawiono szacunkowe liczby dotyczące digitalizacji dziedzictwa kulturowego na podstawie przeprowadzonych statystycznych badań, oraz zaprezentowano wiele projektów związanych z ucyfrowieniem fińskich muzeów. Fiński sektor muzealny jest niezwykle zróżnicowany, podobnie jak stopień skatalogowania i zdigitalizowania kolekcji. W projektach rozwojowych aktywnie uczestniczy cały sektor muzealny. W ostatnich latach, dzięki wielu inicjatywom i badaniom udało się uzyskać szczegółowy obraz fińskiego sektora muzealnego. Największą inicjatywą jest projekt utworzenia Narodowej Biblioteki Cyfrowej, podlegający Ministerstwu Edukacji i Kultury. Celem projektu jest połączenie i udostępnienie zasobów z instytucji pamięci (bibliotek, archiwów i muzeów). Towarzyszą mu rozległe projekty digitalizacji. W związku z ogromną różnorodnością systemów do zarządzania kolekcją i praktykami katalogowymi w muzeach, w 2011 r. Państwowy Urząd Muzealny (Museovirasto / National Board of Antiquities), Fiński Związek Muzeów (Suomen museoliitto / Finnish Museums Association) i Państwowa Galeria Sztuki (Valtion taidemuseo / Finnish National Gallery) zainicjowały projekt Muzeum2015 (Museo2015 / Museum2015). Jego głównymi celami są: unifikacja procesów związanych z zarządzaniem kolekcją, stworzenie architektury korporacyjnej dla zarządzania muzealną kolekcją, stworzenie modelu zarządzania dla architektury korporacyjnej, oraz określenie i stworzenie warunków do zakupu i implementacji ogólnofińskiego systemu zarządzania kolekcją. Rozwój cyfrowych narzędzi dla najmniejszych, prowadzonych przez wolontariuszy, muzeów lokalnych jest jednym z celów projektu badawczego ViMuseo, prowadzonego na Uniwersytecie w Jyväskylä (Jyväskylän yliopisto / University of Jyväskylä).
Keywords
Journal
Year
Volume
53
Pages
124-129
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-d8d6c940-97f8-3f39-841f-fbf3d6c4b085
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.