Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 56(14) | 192-203

Article title

Kształtowanie się i stabilność przekonań w zachowaniach agresywnych – analiza doświadczeń biograficznych (case study)

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Artykuł poświęcono problematyce kształtowania się i zmienności przekonań w zachowaniach agresywnych. Przekonania jako dość trwałe struktury poznawcze nie ulegają łatwym zmianom pod wpływem doświadczeń. Jednak ich wpływ na zachowanie jednostki zależy przede wszystkim od sposobu zinterpretowania zdarzenia i odgrywanej roli w zdarzeniu agresywnym. Do zilustrowania poruszanej problematyki posłużyła wybrana narracja (case study). Na podstawie autobiograficznego wywiadu narracyjnego zrekonstruowano doświadczenia życiowe wpływające na kształtowanie się przekonań związanych z zachowaniami agresywnymi, jak również ich zmienność w zależności od podejmowanej roli w zachowaniu agresywnym.

Year

Volume

Pages

192-203

Physical description

Dates

published
2019-01-02

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-d8e81faf-6f28-34f3-b326-9e290b8c63b8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.