PL EN


2019 | 134(2) | 26-41
Article title

TRANSPOZYCJA DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W SPRAWIE ZWALCZANIA TERRORYZMU DO POLSKIEGO SYSTEMU PRAWNEGO

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł poświęcony jest problematyce dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania terroryzmu z 15 marca 2017 r. i jej transpozycji do polskiego systemu prawnego. Po wyjaśnieniu kwestii formalnych dotyczących zastąpienia przez dyrektywę obowiązującej dotychczas decyzji ramowej Rady w sprawie zwalczania terroryzmu, autor analizuje zakres przedmiotowy dyrektywy i wskazuje na jej miejsce w systemie prawnym Unii Europejskiej w kontekście zwalczania terroryzmu. Na tym tle autor prezentuje elementy polskiego systemu prawnego, wskazując regulacje pozwalające uznać, że Rzeczpospolita Polska dokonała transpozycji omawianej dyrektywy uznając, że kluczowe miejsce zajmują w nim trzy regulacje: kodeks karny, kodeks postepowania karnego i ustawa o działaniach antyterrorystycznych. We wnioskach autor, formułując uwagi de lege ferenda, zgłasza postulat uzupełnienia regulacji dotyczących jurysdykcji o kwestie związane z możliwością karania osób — obywateli RP i cudzoziemców — w związku ze zjawiskiem „turystyki terrorystycznej”.
Year
Volume
Pages
26-41
Physical description
Dates
published
2020-01-16
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-d94c1659-e9e6-36dd-9313-91cac938d652
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.