PL EN


2011 | 2011(60(116)) |
Article title

Odzwierciedlanie rozpoznanych błędów lat ubiegłych w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Zgodnie z Uor księgi rachunkowe powinny być prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco, natomiast sprawozdanie finansowe powinno rzetelnie i jasno przedstawiać sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki. Wymóg ten oznacza m.in., iż każde zdarzenie dotyczące danego okresu sprawozdawczego należy wprowadzić do ksiąg rachunkowych tego okresu, a każdą istotną informację zawrzeć w sprawozdaniu finansowym. W praktyce księgowej zdarzają się jednak różnego rodzaju błędy w zakresie ewidencji operacji gospodarczych, które nie zawsze zostają bieżąco rozpoznane.Celem artykułu jest wskazanie, w jaki sposób – w świetle Uor i standardów mię-dzynarodowych – należy odzwierciedlać rozpoznane błędy lat ubiegłych w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym jednostki. Artykuł rozpoczyna ogólna charakterystyka i klasyfikacja błędów lat ubiegłych. Następnie przedstawiono za-sady ujmowania tych błędów w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym w zależności od istotności i momentu rozpoznania błędu – przed czy po za-twierdzeniu sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy. Poszczególne zagadnienia ilustrują praktyczne przykłady.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-d95954cf-5f49-3340-9c42-e7152d044b43
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.