PL EN


2020 | 586(1) | 12-26
Article title

O psychologii pozytywnej – między światłem i cieniem

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
W artykule omówiono historię i rozwój psychologii pozytywnej – nowej dyscypliny psychologicznej wyłonionej pod koniec XX wieku. Przedstawiono źródła i filozoficzne podstawy psychologii pozytywnej powiązanej z podejściem egzystencjalnym i psychologią humanistyczną. Scharakteryzowano specyfikę tej nowej dziedziny opierającej się na ścisłym, naukowym i empirycznym sposobie badania ludzkiego zachowania. Dokonano przeglądu najważniejszych definicji dobrostanu oraz analizowano możliwe zmiany dobrostanu pod wpływem niekorzystnych wydarzeń życiowych. Aplikacyjne zastosowania psychologii pozytywnej są widoczne w dynamicznie rozwijającym się dziale pozytywnych interwencji psychologicznych poprawiających funkcjonowanie ludzi. Przytoczono również informacje ilustrujące związki między doświadczanymi emocjami a funkcjonowaniem układu nerwowego. W literaturze przedmiotu pojawiają się artykuły kwestionujące nowatorstwo i użyteczność idei psychologii pozytywnej oraz krytycznie oceniające dotychczasowy dorobek nowej dyscypliny. Obecnie ma miejsce rozwój drugiej fali psychologii pozytywnej (SWPP), w której próbuje się zrównoważyć pozytywne i negatywne aspekty życia ludzi. Ilustracją tego dialektycznego procesu jest metafora mieszania się światła i ciemności. Współcześnie można uznać psychologię pozytywną za ruch naukowo-intelektualnej zmiany poszerzającej horyzonty nauki.
Year
Volume
Pages
12-26
Physical description
Dates
published
2020-02-04
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-d9a1eb94-8adc-360c-a038-50b4a82be0ba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.