PL EN


Journal
2020 | 61 | 164-171
Article title

POLITYCZNOŚĆ NOWEJ DEFINICJI MUZEUM ICOM, CZYLI MANEWROWANIE TRANSATLANTYKIEM WŚRÓD GÓR LODOWYCH

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Definicja muzeum ma dla ICOM znaczenie systemowe, gdyż wyznacza obszar działania tej międzynarodowej organizacji pozarządowej skupiającej muzealników. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie o polityczność nowej definicji muzeum, przedstawionej na Konferencji Generalnej ICOM odbywającej się w Kioto w dniach 1–7 września 2019 roku. Zdecydowana większość zgromadzonych nie poparła wówczas tej propozycji, opowiadając się za przełożeniem głosowania w sprawie jej przyjęcia. Przez „polityczność nowej definicji muzeum” rozumiem uwzględnienie w definiensie, że muzeum to instytucja uwikłana we władzę i stosująca przemoc symboliczną. Zgodnie z propozycją z Kioto muzeum utożsamiane jest z muzeum krytycznym, traktowanym jako przestrzeń debaty publicznej zorientowanej na przyszłość. Ta wizja nie przekonała większości, gdyż wykluczyła z kategorii muzeum wiele instytucji dotychczas za muzea uznawanych. Jako taka okazała się nie być definicją, lecz manifestem politycznym części środowiska muzealników. Ponadto była ona niekoherentna, a przez to bezużyteczna na potrzeby redakcji aktów prawnych.
Journal
Year
Volume
61
Pages
164-171
Physical description
Dates
published
2020-08-10
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-da8f5a56-96f0-3e1c-a4c0-c62ca38ada53
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.