PL EN


2020 | 139(3) | 5-22
Article title

ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI NIELETNICH ZA CZYNY ZABRONIONE — WYBRANE ASPEKTY

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Opracowanie dotyczy zasad odpowiedzialności sprawców nieletnich za czyny zabronione. Model postępowania z nieletnimi jest modelem racjonalnym. Zasady, sposób i tryb postępowania z takimi osobami istotnie różni się od zasad odpowiedzialności osób dorosłych. Rozwiązania stosowane wobec nieletnich mają na celu zapewnienie ich prawidłowego rozwoju. Mają przeciwdziałać ich stygmatyzacji i wykluczeniu społecznemu. Odpowiedzialność karna sprawców nieletnich od wielu lat budzi szereg kontrowersji o charakterze praktycznym i teoretycznym. Przede wszystkim należy podkreślić, że inny akt prawny będzie stanowił zasadniczą podstawę odpowiedzialności osoby dorosłej, a inny osoby nieletniej.
Year
Volume
Pages
5-22
Physical description
Dates
published
2020-11-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-db334121-3030-3a16-bf23-ab005069dee0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.