Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 139(3) | 5-22

Article title

ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI NIELETNICH ZA CZYNY ZABRONIONE — WYBRANE ASPEKTY

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Opracowanie dotyczy zasad odpowiedzialności sprawców nieletnich za czyny zabronione. Model postępowania z nieletnimi jest modelem racjonalnym. Zasady, sposób i tryb postępowania z takimi osobami istotnie różni się od zasad odpowiedzialności osób dorosłych. Rozwiązania stosowane wobec nieletnich mają na celu zapewnienie ich prawidłowego rozwoju. Mają przeciwdziałać ich stygmatyzacji i wykluczeniu społecznemu. Odpowiedzialność karna sprawców nieletnich od wielu lat budzi szereg kontrowersji o charakterze praktycznym i teoretycznym. Przede wszystkim należy podkreślić, że inny akt prawny będzie stanowił zasadniczą podstawę odpowiedzialności osoby dorosłej, a inny osoby nieletniej.

Year

Volume

Pages

5-22

Physical description

Dates

published
2020-11-30

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-db334121-3030-3a16-bf23-ab005069dee0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.