PL EN


2009 | 2009(49(105)) | 87-98
Article title

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w warunkach globalnego kryzysu gospodarczego

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł poświęcono aktywom z tytułu odroczonego podatku dochodowego w okresieglobalnego kryzysu gospodarczego. Zidentyfikowano główne przyczyny pojawianiasię ujemnych różnic przejściowych w tym czasie. Zwrócono uwagę na koniecznośćdokonania odpisów z tytułu utraty wartości aktywów na odroczony podatek dochodowy.Wskazano możliwości wykorzystania aktywów do kreowania obrazu firmy. Uwypuklonoprzesunięcia czasowe między pojawieniem się zdarzenia gospodarczego a uwzględnieniemjego skutków w sprawozdaniu finansowym.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-dc02a428-23b8-31ee-9cd4-8ffcf97292bc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.