Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 595(8) | 29-43

Article title

Zasady systemu pieczy zastępczej – dylematy praktyki

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
W tekście przedstawione zostały problemy, jakie pojawiły się w ostatnich latach w zmieniającym się systemie pieczy zastępczej. Odnosząc się do najważniejszych zasad pieczy zastępczej wskazano dylematy, jakie pojawiają się w ich praktycznej realizacji (podwójna instytucjonalizacja, rotacja dzieci w systemie…) oraz potrzeby, jakie uwidoczniły się przy wprowadzaniu nowych form – zawodowych rodzin zastępczych i małych placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Year

Volume

Pages

29-43

Physical description

Dates

published
2020-10-01

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-dc97fc38-cf67-32cc-859f-107dc83aa6a6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.