PL EN


2011 | 2011(61(117)) |
Article title

Metody pomiaru wyniku finansowego z kontraktów długoterminowych w ocenie praktyków – wyniki badania ankietowego

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie wybranych rezultatów badania ankietowego przeprowadzonego w 70 przedsiębiorstwach z terenu województwa pomorskiego, realizujących kontrakty długoterminowe. Artykuł koncentruje się na wynikach czwartej części ankiety, w ramach której szukano odpowiedzi przede wszystkim na następujące pytania: jak praktycy rachunkowości oceniają przyjęte metody pomiaru wyniku finansowego? jakie trudności wynikają z konieczności ich stosowania?Opinie wyrażone przez respondentów wskazują, że największą akceptację praktyków zyskała metoda stopnia zaawansowania, mimo że uznano ją za najtrudniejszą w realizacji, co wynikało głównie z obowiązku posiadania aktualnego i szczegółowego budżetu kosztów oraz konieczności jego weryfikacji.Za wysoką oceną tej formuły przemawiała według ankietowanych możliwość wykazania zysku na każdym etapie wykonania kontraktu dzięki uchwyceniu po-ziomu zaawansowania prac.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-dca68988-3d9d-373a-aaea-466d3c8e47db
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.