PL EN


Journal
2010 | 2010(51) | 97-103
Article title

EDUKACJA W MUZEUM ŁOWIECTWA I JEŹDZIECTWA W WARSZAWIE TERAŹNIEJSZOŚĆ I PERSPEKTYWY

Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Zmiany zachodzące w ostatnich latach w polskiej kulturze, edukacji i ekonomii zmusiły muzea – dawne świątynie sztuki – do przewartościowania swoich celów i sposobu ich realizacji. Działalność Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa wpisuje się w nowy pejzaż kultury polskiej. Placówka, zatrudniająca zaledwie 23 osoby, ze względu na połączenie problematyki łowieckiej, jeździeckiej oraz przyrodniczej, stanowi unikat w skali krajowej i europejskiej. Dodatkowym atutem jest lokalizacja nawiązująca zarówno do mieszczącego się w XVI w. na terenie Łazienek zwierzyńca, jak do rozgrywanych nieopodal w latach 20. i 30. XX w. międzynarodowych konkursach jeździeckich. W muzeum, można obejrzeć stałe ekspozycje fauny polskiej i egzotycznej, powozownię oraz salon myśliwski XIX/XX w. a także wystawy czasowe. Edukacja stanowi obecnie system złożony z kilkunastu powiązanych ze sobą elementów – są to lekcje muzealne (43 tematy zajęć) zintegrowane z ekspozycjami stałymi i dostosowane do aktualnych programów nauczania, warsztaty dla nauczycieli, projekty towarzyszące wystawom czasowym oraz spotkania tematyczne dla dorosłych i weekendowe warsztaty rodzinne oraz zabawy urodzinowe. Muzeum opublikowało Materiały dydaktyczne do prowadzenia lekcji w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa. Działania edukacyjne reklamowane są poprzez informator, druki ulotne, udział w imprezach masowych, współpracę ze szkołami i innymi instytucjami, także poprzez stronę internetową, e-mailing, Newsletter i portale społecznościowe. Od 2009 r. realizujemy projekt edukacyjny finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawierający m.in. interesującą wystawę „Co wiemy o grzybach?”. Uruchomiona w 2010 r. na stronie internetowej muzeum „Platforma wymiany wystaw” pozwoli na publikację informacji o ekspozycjach do wypożyczenia, co zapewne ożywi kontakty pomiędzy instytucjami kultury. Z prowadzaniem tak rozbudowanej działalności dydaktycznej i wystawienniczej wiążą się pozytywne i negatywne dla instytucji aspekty. Odnotowujemy wzrost frekwencji i popularności placówki co, poza wpływami do budżetu, inspiruje pracowników muzeum do podejmowania nowych wyzwań. Z kolei zaangażowanie w niezwykle pracochłonne i czasochłonne projekty dla tak niewielkiego zespołu osób oznacza spowolnienie działalności naukowej. W rezultacie może nastąpić to, czego obawiają się muzealnicy – przekształcenie muzeum w jeszcze jedno „centrum kultury i edukacji”. Prawdziwym wyzwaniem staje się więc znalezienie równowagi pomiędzy wymogami współczesności a dobrą tradycją muzealnictwa.
Keywords
Journal
Year
Volume
Pages
97-103
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-dca8c7ba-c28a-302a-af7a-63ef3c833dca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.