PL EN


2019 | 577(2) | 27-37
Article title

Potoczne koncepcje dzieci w młodszym wieku szkolnym na temat wybranych uwarunkowań procesu uczenia się

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł podejmuje problematykę uwarunkowań procesu uczenia się, które odgrywają istotną rolę w nabywaniu oraz konstruowaniu wiedzy przez dzieci. Celem badań było poznanie potocznych koncepcji dzieci w młodszym wieku szkolnym na temat czynników, które sprzyjają bądź utrudniają proces uczenia się. W artykule przedstawiono założenia badań jakościowych, zrealizowanych w kilkunastu grupach fokusowych, obejmujących 135 uczniów w młodszym wieku szkolnym. Analiza danych pozyskanych w trakcie wywiadu fokusowego wskazuje, że wiedza uczniów w młodszym wieku szkolnym dotycząca uwarunkowań procesu uczenia się jest bogata, dotyka wielu obszarów tematycznych związanych z procesem uczenia się. Dzieci potrafią dostrzec w swoim otoczeniu oraz opowiedzieć językiem potocznym o czynnikach, które sprzyjają bądź utrudniają im nabywanie wiedzy. Przedstawione analizy stanowią podstawę do sformułowania wniosków w końcowej części artykułu.
Year
Volume
Pages
27-37
Physical description
Dates
published
2019-05-17
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-dcc4db46-529c-3672-a7ef-5048f47058d7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.