Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 2017 (45)(3) | 78-94

Article title

Unia Europejska w świecie: soft power, hard power, czy może smart power?

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
The main purpose of the article is to ask whether the European Union is a smart power actor. Most of the previous research has treated the EU as a soft power. This work is an analysis of the tools which the European Union uses in its foreign policy. Research has been conducted in the context of types of powers, which have been formulated by Joseph Nye: hard power, soft power and smart power. It was necessary to survey what instruments does the European Union use to have impact on other participants of international relations. Nowadays, a range of these tools is relatively developed, taking into account that the EU is an international organisation. In the conclusion, it is stated that the contemporary European Union should be treated as a soft power, but simultaneously it is an actor which attempts to become a smart power, and has relevant predispositions to it. Głównym celem artykułu jest zbadanie czy Unia Europejska jest aktorem typu smart power. Większość dotychczasowych badań traktowało UE jako podmiot typu soft power. Niniejsze opracowanie jest analizą narzędzi, jakimi posługuje się Unia Europejska w swojej polityce zagranicznej. Badania zostały przeprowadzone w kontekście typów mocarstw (potęg), jakie sformułował Joseph Nye. Mowa tutaj o hard power, soft power i smart power. W pierwszej kolejności należy zbadać jakim instrumentarium posługuje się Unia Europejska, by wywierać wpływ na innych uczestników stosunków międzynarodowych. Obecnie wachlarz tych narzędzi jest dość rozbudowany, biorąc pod uwagę, że UE jest organizacją międzynarodową. We wnioskach stwierdzono, że współczesną Unię Europejską traktować należy jako soft power, aczkolwiek jest ona podmiotem dążącym do stania się smart power, który ma ku temu odpowiednie instrumenty

Year

Volume

Pages

78-94

Physical description

Dates

published
2019-06-18

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-dd97d554-e3f7-33d6-9796-f6b9a1800144
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.