PL EN


2011 | 2011(62(118)) |
Article title

Sprawozdanie z całkowitych dochodów w praktyce wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
W artykule skoncentrowano się na formie prezentacji sprawozdania z całkowitychdochodów, istotności jego pozycji oraz kluczowych relacjach między pozycjami ujawnionymiw sprawozdaniu z całkowitych dochodów a pozycjami zaprezentowanymiw kapitale własnym w bilansie. Autorki dokonały przeglądu (analizy) sprawozdaniaz całkowitych dochodów spółek wchodzących w skład indeksu WIG 20 z 2009 r. orazspółek mieszczących się w tym indeksie w ostatnich pięciu latach, podejmując próbęodpowiedzi na następujące pytania:1) jaką formę prezentacji wyniku całościowego przyjęły spółki (dwa czy jedno sprawozdanie),2) czy sposób prezentacji wyniku całościowego i kapitału własnego w bilansie pozwalająna analizę powiązań tych dwóch kategorii,3) czy nowa koncepcja zwiększyła przejrzystość sprawozdania finansowego?
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-ddbd6b9c-7bd6-3d8f-84f2-b239433f8a34
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.