PL EN


2019 | 6(2) | 53-76
Article title

MEDIACJA JAKO ALTERNATYWNA METODA ROZWIĄZYWANIA SPRAW W POSTĘPOWANIU SĄDOWOADMINISTRACYJNYM I ADMINISTRACYJNYM

Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Zainteresowanie alternatywnymi sposobami rozwiązywania sporów, a co za tym idzie, samą instytucją mediacji nastąpiło wraz z przeobrażeniami ustrojowymi przełomu lat 80. i 90. XX w. oraz z inicjacją procesów integracji ze Wspólnotami Europejskimi. Obecnie w wielu krajach europejskich jednym z głównych elementów rządowych programów rozwiązywania sporów jednostki z władzą publiczną są mediacje. Projektodawcy, dostrzegając problemy występujące w postępowaniach administracyjnych: ich przewlekłość, czasem nadmierny lub niewłaściwie pojmowany formalizm oraz władczy charakter relacji, zaproponowali rozwiązania, które mają przyczynić się do bardziej partnerskiego podejścia administracji do obywateli gwarantujący uczestnictwo społeczeństwa w sprawowaniu władztwa administracyjnego. Mediacja to niekonfrontacyjny sposób doprowadzenia do załatwienia sprawy przy udziale bezstronnego i neutralnego mediatora. mediacja, postępowanie administracyjne, postępowanie sądowo-administracyjne, mediator, strona
Year
Volume
Pages
53-76
Physical description
Dates
published
2020-01-16
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-df50f6d2-bac0-352e-b4d0-f9610fb0f401
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.