PL EN


2013 | 2013(70(126)) | 63-76
Article title

Na drodze do internacjonalizacji niemieckiego prawa bilansowego

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
Do prawidłowego pojmowania procesu harmonizacji rachunkowości i formułowania opinii na temat słuszności jego przebiegu niezbędne jest spojrzenie na rozwój systemów rachunkowości z perspektywy historycznej. W niniejszym opracowaniu przedstawiono historię prawa bilansowego w Niemczech ze względu na istotny wkład tego państwa i jego przedstawicieli w rozwój tzw. kontynentalnego modelu rachunkowości. W trakcie studiów piśmiennictwa zagranicznego zastosowano metodę analizy, a na potrzeby formułowania wniosków końcowych metodę dedukcji i syntezy. Analiza ostatnich nowelizacji niemieckiego kodeksu handlowego pozwala dostrzec zmianę w kierunku rozwoju niemieckiego systemu rachunkowości z tradycyjnego modelu kontynentalnego na tzw. model mieszany.
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-dfad97f8-c4bb-32e9-a3ff-2c14b643c00f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.