PL EN


2012 | 2012(69(125)) | 81-101
Article title

Modułowe ramy koncepcyjne jako strategia badawcza w obszarze rachunku kosztów

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
W artykule zostały przedstawione ramy koncepcyjne systemów rachunku kosztów. Takie ramy odnie-sienia stanowią strategię badawczą odnośnie do tych systemów i mają na celu ich naukową podbudo-wę. Ramy koncepcyjne pozwalają sformułować precyzyjne definicje wszystkich istotnych koncepcji kosztów, tworzą przejrzystość systemów rachunku kosztów, systematyzują wszystkie etapy badań w dziedzinie rachunku kosztów oraz klasyfikują wszystkie zestawienia kosztów, uwzględniając epi-stemologiczne cele naukowe. Taka procedura prowadzi do modułowo ustrukturyzowanego systemu twierdzeń dotyczących kosztów w kontekście opisowym, teoretycznym, pragmatycznym i normatyw-nym, które są zintegrowane w ogólny system rachunku kosztów poprzez modułowe interfejsy. Dzia-łania badawcze z modułowo ustrukturyzowanymi ramami koncepcyjnymi wspierają naukowy postęp w obszarze rachunku kosztów. W świetle ram koncepcyjnych dysponujemy instrumentami służącymi do oceny różnych systemów rachunku kosztów oraz do wspierania ich nowych projektów.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ceon.element-e029631d-e59b-3c7d-8e68-0c128aaefebc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.